NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO NA NAUKĘ !

COFII

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole

NOWOCZESNE CENTRUM SZKOLENIOWE DLA TWOJEGO BIZNESU

Uprawnienia energetyczne G1/G2/G3 – eksploatacja, dozór, pomiary 

 

 1. Uczestnicy:

 

Osoby wytypowane do uczestnictwa w szkoleniu przez Zamawiającego.

 

 1. Podstawa prawna:

 

                    Ustawa Prawo Energetyczne
                    Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 U S T AWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
(dz. U. Nr 89. poz. 828 i nr 129 poz. 1184 oraz z 2005r. nr 141, poz. 1189).

 1. Program szkolenia

 

  1. Przepisy dotyczące gospodarki energetycznej oraz BHP.
  2.  
  3. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych.

 

 1.          Zasady i warunki wykonywania prac montażowych i konserwacyjnych.
  1.  
  2. Zasady postępowania w razie awarii.

 

  1. Czynności kontrolno-pomiarowe.

 

  1. Egzamin.

 

       4. Termin i czas szkolenia:

 

Proponowane terminy oraz czas trwania szkolenia: do ustalenia z Zamawiającym według indywidualnych potrzeb.

Po zakończeniu zajęć, odbywa się egzamin przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną, na podstawie którego wydajemy uprawnienia.

 

      5. Miejsce szkolenia:

 

W siedzibie zamawiającego.

 

       6. Warunki uczestnictwa:

 

Uczestnicy szkolenia powinni zdobyć uprawnienia energetyczne G1/G2/G3 w zakresie eksploatacji, dozoru i czynności kontrolno-pomiarowych w zależności od stanowiska pracy. Dokładny zakres uprawnień zostanie ustalony na szkoleniu.

Szkolenie kończy się egzaminem, po którym uczestnik otrzyma uprawnienia, nadane z ramienia Urzędu Regulacji Energetyki. Uprawnienia ważne są na okres 5 lat od daty wydania.

 

 1. Cena:

 

Szkolenie całościowe: 190,00 zł od osoby.

Egzamin: 225,00 zł brutto od jednego egzaminu.
(eksploatacja, dozór i czynności kontrolno-pomiarowe to 3 oddzielne egzaminy).


 

 
 
Szkolenia i egzaminy UDT
 

Przeprowadzamy kursy na uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego wg poniższych kategorii: 

 
 
 
    1. Wózki widłowe
 
                  Gazowe, spalinowe, elektryczne, wysokiego składowania, boczne teleskopowe.
 
                  Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane - 599,00
                  Wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. (wózki widłowe) - 599,00
                  Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane. (ładowarki teleskopowe np. typu Manitou) - 599,00
 
      2. Suwnice
 
                   Suwnice sterowane z poziomu, roboczego – w tym bezprzewodowo oraz suwnice sterowane z kabiny.
 
                   Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe - 599,00
                   Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe - 689,00
 

      3. Podnośniki koszowe

 

                   Podesty wielobieżne, samojezdne, przewoźne, masztowe, wiszące oraz stacjonarne - 599,00
 

      4.  Wciągniki i wciągarki oraz żurawie stacjonarne

 

                   Sterowanie z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo bez ograniczeń udźwigu.
 
                   Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe - 599,00
                   Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe 599,00
 
      5. Kurs hakowego - sygnalisty
 

                     Kurs uprawnień hakowego - sygnalisty. Szkolenie trwa 1 dzień - 499,00

 

 

 

Kursy i egzaminy spawalnicze MIG MAG TIG

 

1. Uczestnicy szkolenia

 

Zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych oraz przepisami w zakresie kwalifikacji zawodowych kandydaci powinni:

 • posiadać pełnoletność (ukończone 18 lat),
 • mieć ukończoną przynajmniej szkołę podstawową,
 • mieć pełną zdolność do wykonywania pracy spawacza potwierdzoną świadectwem lekarskim. 

 

W ramach realizowanych kursów spawacza zapewniamy:

 • zaplecze dydaktyczne – sala wykładowa, w której wykorzystujemy sprzęt audiowizualny, materiały szkoleniowe,
 • zaplecze praktyczne – zajęcia odbywają się na spawalni

 

2. Przebieg szkolenia

 

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Teoretyczna prowadzona jest przez instruktorów z wieloletnim doświadczeniem w nadzorze prac spawalniczych i prowadzenia zajęć dydaktycznych, natomiast praktyczna przez instruktorów z dużym doświadczeniem pracy w charakterze spawaczy.

 

3. Uprawnienia spawacza

 

Uczestnictwo w organizowanych przez nas kursach spawacza przekłada się przede wszystkim na nabycie określonej wiedzy i umiejętności w zakresie spawania. Potwierdzeniem tego faktu są uzyskane uprawnienia  

 

4. Co zapewniamy w cenie kursu?

 

 • kurs spawacza z doświadczonymi instruktorami,
 • materiały dydaktyczne,
 • nowoczesne zaplecze techniczne,
 • materiały spawalnicze,
 • egzamin i stosowne do danego kursu spawalniczego uprawnienia.

 

111 - ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną (podstawowe) 1 400,00 zł

111 - ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną (ponad podstawowe) 1 600,00 zł

111 - ręcznego spawania łukowego elektrodą otuloną (podstawowe i ponadpodstawowe) 2 350,00 zł  

 

311 - acetylenowo – tlenowego (podstawowe) 1 400,00 zł

311 - acetylenowo – tlenowego (ponadpodstawowe) 1 650,00 zł

311 - acetylenowo – tlenowego (podstawowe i ponadpodstawowe) 2 350,00 zł  

 

131 MIG - drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (podstawowe) 1 400,00 zł

131 MIG - drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (ponad podstawowe) 1 650,00 zł

131 MIG - drutem elektrodowym litym w osłonie gazu obojętnego (Podstawowe i ponad podstawowe) 2 350,00 zł  

 

135 MAG - drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (podstawowe) 1 400,00 zł

135 MAG - drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (ponad podstawowe) 1 650,00 zł

135 MAG - drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (podstawowe i ponad podstawowe) 2 350,00 zł  

 

138 MAG - drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym (podstawowe) 1 400,00 zł

138 MAG - drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym (ponad podstawowe) 1 650,00 zł

138 MAG - drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym (podstawowe i ponad podstawowe) 2 350,00 zł  

 

141 TIG - z dodatkiem drutu/pręta litego (podstawowe) 1 400,00 zł

141 TIG - z dodatkiem drutu/pręta litego (ponad podstawowe) 1 650,00 zł

141 TIG - z dodatkiem drutu/pręta litego (podstawowe i ponad podstawowe) 2 350,00 zł

 

 

 

Copyright by COFII Company 2014